• Samen transformeren

  … met de samenleving

 • Sociale Dokter

  … luistert naar jouw verhaal

 • Wijkexpeditie

  … bouwen aan een inclusieve wijk

 • Samenleefspel

  … burgerschap in het basisonderwijs

 • Iemand erbij

  … tijd en ruimte bij crisis

Stichting Kringwijs werkt aan een samenleving waarin mensen elkaar opzoeken en elkaar vragen om mee te denken over oplossingen, ook als dat niet zo voor de hand ligt. Wereldwijd en zeker ook in Nederland is veel kennis en ervaring opgebouwd hoe je stappen kunt zetten naar zo’n samenleving. In samenwerking en in gesprek met mensen, organisaties, zorg en overheid. Wij zien het als onze taak deze kennis en ervaring uit de praktijk blijvend te delen, toe te passen en verder te ontwikkelen.

Zelf stappen zetten
Jeugdhulp wordt effectiever als het sociaal netwerk van ouders…
Op Binnenlands Bestuur verscheen 27 januari een artikel over…
Op 3 juni 2020 zal het vervolg plaatsvinden van Het Gelijk van…
Gelijk van de straat
‘Het Gelijk van de Straat’ is een initiatief van diverse…

Uitgelicht

De GGZ vriendelijke gemeente

De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is aan verandering toe. Herstellen van een psychisch probleem doe je namelijk niet in het behandeluur bij de psychiater, maar thuis en in de buurt. Het netwerk GGZ Vriendelijke Gemeente presenteerde onlangs in Amsterdam het plan ‘Publieke Psychische Gezondheid’, een nieuwe benadering van de GGZ waarin de buurt en huisvesting een cruciale rol spelen. Kringwijs is deelnemer in dit netwerk.

Meer info via www.ggzvriendelijkegemeente.nl

Waarden

Diversiteit

Vanuit je eigen positie heb je altijd gelijk. De ander dus ook. Dat besef maakt de weg vrij voor gedeelde oplossingen vanuit ieders eigenheid.

Insluiten en verbinden

De beste oplossingen maak je met iedereen die deel is van de situatie. Ruimtegevend aan ieders positie, ervaring, mening en gevoelens en koersend op een plan van allemaal.

Eigenaarschap

Zelf besluiten nemen en regie voeren over je eigen aandeel in de oplossing. Daar worden mensen en organisaties beter van.