• Samen transformeren

  … met de samenleving

 • Sociale Dokter

  … luistert naar jouw verhaal

 • Wijkexpeditie

  … bouwen aan een inclusieve wijk

 • Samenleefspel

  … burgerschap in het basisonderwijs

 • Iemand erbij

  … tijd en ruimte bij crisis

Stichting Kringwijs werkt aan een samenleving waarin mensen elkaar opzoeken en elkaar vragen om mee te denken over oplossingen, ook als dat niet zo voor de hand ligt. Wereldwijd en zeker ook in Nederland is veel kennis en ervaring opgebouwd hoe je stappen kunt zetten naar zo’n samenleving. In samenwerking en in gesprek met mensen, organisaties, zorg en overheid. Wij zien het als onze taak deze kennis en ervaring uit de praktijk blijvend te delen, toe te passen en verder te ontwikkelen.

Samen met Awet Feshaye heeft Kringwijs een plan ontwikkeld om…
Kringwijs organiseerde op 4 oktober 2023 voor Nationaal Programma…
In uw gemeente de tweedeling tegengaan? Lees onze laatste nieuwsbrief:…
Burgemeester Halsema bezocht op 26 augustus de Molenwijk (Amsterdam…

Uitgelicht

Tafel Samen aan Zet

Hoe maak je het hele verhaal van mensen in complexe situaties hoorbaar en hoe voorkom je versnipperde hulpverlening? Met die vraag is Kringwijs met gemeente Harderwijk en met Wageningen University & Research een paar jaar geleden aan de slag gegaan. En daar is Tafel Samen aan Zet uit voortgekomen en met succes toegepast. Dat heeft er nu toe geleid dat Tafel Samen aan Zet in de databank Effectieve sociale interventies van Movisie is opgenomen. Tafel Samen aan Zet bestaat uit een samenwerkingsvorm (De Tafel) waar professionals domeinoverstijgend samenwerken en uit een werkwijze (Samen aan Zet). De werkwijze houdt in dat professionals samen met hulpvrager en diens sociale netwerk een plan ontwikkelen en uitvoeren. Meer informatie, zie de databank van Movisie.

Waarden

Diversiteit

Vanuit je eigen positie heb je altijd gelijk. De ander dus ook. Dat besef maakt de weg vrij voor gedeelde oplossingen vanuit ieders eigenheid.

Insluiten en verbinden

De beste oplossingen maak je met iedereen die deel is van de situatie. Ruimtegevend aan ieders positie, ervaring, mening en gevoelens en koersend op een plan van allemaal.

Eigenaarschap

Zelf besluiten nemen en regie voeren over je eigen aandeel in de oplossing. Daar worden mensen en organisaties beter van.