Op basis van een pilot met het Buurtteam in 2022 in Slotermeer (Amsterdam Nieuw West) werd geconcludeerd dat er een specifieke aanpak nodig is voor Amsterdammers die het vertrouwen in overheid en instanties zijn verloren. De Vergeten Groep biedt die aanpak en weet de afgelopen twee jaar honderden inwoners van Nieuw West te bereiken van wie het gevoel is dat de overheid, zorg en ondersteuning niet voor hen is. Mensen met slechte ervaringen met overheid en instanties, met problemen die gaan over bestaanszekerheid waarvoor zij niet een oplossing kunnen vinden.

Stadsdeel Nieuw-West en het Buurtteam hebben voor 2023 gekozen om hierin te investeren en Kringwijs de uitvoering opnieuw te gunnen. Kringwijs zoekt deze Amsterdammers outreachend op, vanuit gelijkwaardigheid, vestigt vertrouwen en pakt hulpvragen op, en slaat bruggen met overheid, Buurtteam, instanties en hulpverleners.  In 2024 is het project ‘Vergeten Groep’ door Stadsdeel Nieuw-West voortgezet.

Meer informatie bij Harro Labrujere 06-535 44 679, per mail harrolabrujere@kringwijs.nl.