Hoe kunnen inwoners elkaar ondersteunen in het regie houden? En in het delen van vragen en zorgen met hun omgeving en komen tot constructieve stappen naar een oplossing? Een dragende samenleving vraagt dat we hierin investeren. Het delen van vragen is voor de meeste mensen niet vanzelfsprekend, hooguit met een of twee vertrouwelingen. Terwijl juist het delen met een grotere groep mensen die het belangrijk vinden dat het goed gaat met iemand, zorgt voor oplossingen dichtbij en voor gedragen oplossingen met elkaar. Hoe kunnen inwoners elkaar helpen deze principes toe te passen?

In 2017 en 2018 heeft stichting Kringwijs een pilot uitgevoerd met de Sociale Dokter. Een burger-voor-burgeraanpak waarbij de burger in de rol van Sociale Dokter de tijd neemt, luistert, tips geeft over netwerkvergroting rondom een kwestie en over verbinden met het eigen netwerk en eventuele beroepskrachten.

In 2019 heeft het Kansfonds een subsidie verstrekt om de Sociale Dokter voort te zetten.

 

Een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar, zodat kwetsbare mensen niet buitengesloten raken. Daar staat Kansfonds voor. Jaarlijks steunt het fonds zo’n 600 projecten die daaraan bijdragen. Projecten van betrokken mensen die iets willen doen voor de kwetsbaren in hun omgeving.