Photo on Foter.com

Kringwijs biedt de training Gelijkwaardig Voorzitter aan. In de training gaat het om waardegestuurd voorzitterschap, begeleiden van gelijkwaardige besluitvorming en het komen tot een gezamenlijk plan.

De training is voor professionals die effectief willen leren voorzitten met behoud van de kracht van de groep. In de training wordt zowel ingegaan op voorzitten binnen de eigen organisatie als in gesprekken met burgers. Binnen organisatiesystemen gelden andere communicatiegewoonten en -regels dan bij mensen thuis. Op een werkdag schakelen tussen voorzitten op kantoor en met een groep burgers vraagt sociale en stijl-lenigheid. De training zet er op in dat schakelen simpeler gaat en op beide plekken vanuit openheid, betrokkenheid en vertrouwen gesprekken plaatsvinden. De voorzitter wordt geleerd dat te bereiken door steun te creëren binnen de organisatie, voorzitters technieken soepeler in te zetten en bewust te worden van het effect van eigen handelen. En door groeps- en communicatieprocessen te benoemen en te bevragen. In de training wordt de visie van gelijkwaardig voorzitten verinnerlijkt, waardoor het niet uitmaakt om welke situatie het gaat. Een training die de voorzitter bekwaam en de groep effectiever maakt.

De eerstvolgende training staat gepland op maandag 23 september 2024 op een lokatie regio Utrecht.
De training is van 10 uur tot 16 uur en gaat door bij voldoende aanmeldingen (minimaal 6)
Kosten voor de training € 250,- excl. btw, inclusief koffie/thee/lunch
Desgewenst kan de training worden aangevuld of vervangen worden door persoonlijke coaching
Kosten coaching € 95,- per uur excl. btw (online), bij live coaching worden de kosten vermeerderd met reistijd.

Er wordt een certificaat van deelname verstrekt. Meer informatie en aanmelden bij Ilse Jagtenberg 06-463 98 027, per mail ilsejagtenberg@kringwijs.nl.