Bewonersberaad

Kringwijs organiseerde op 4 oktober 2023 voor Nationaal Programma Samen Nieuw West (NPSNW) vijf bewonersberaden*. NPSNW was al een tijd onderweg, maar de bewoners die het meest moeten profiteren van de verbeteringen in Amsterdam Nieuw West waren nog onvoldoende aan het woord. Kringwijs nam de uitdaging aan en organiseerde in korte tijd met veel informele partijen in Amsterdam Nieuw West met succes de bewonersberaden. De deelnemers hebben allemaal hun inbreng gehad en mogen er op rekenen dat over een half jaar daarop wordt gereageerd. Daarmee is een stevig begin gemaakt van een dialoog met de bewoners die het meest last hebben van falend beleid van overheid en instanties. Voor de opbrengsten van deze bewonersberaden, zie de link naar de rapportage op Nationaal Programma Samen Nieuw West. 

 

* Er is gekozen voor de term ‘bewonersberaad’ omdat de opzet afwijkt van een ‘burgerberaad’. Bij de bewonersberaden in Amsterdam Nieuw West is bewust geworven onder bewoners die normaal niet mee doen aan inspraakmogelijkheden of zich niet hoorbaar weten te maken wanneer hun belang in het geding is.