Burgemeester bezoekt Molenwijk

Burgemeester Halsema bezocht op 26 augustus de Molenwijk (Amsterdam Noord). In de Molenwijk is Kringwijs actief met een wijkexpeditie. Een wijkexpeditie is een leer- en doeproces van buurtbewoners waar Kringwijs ondersteuning aan biedt. Hoe zorgen we dat buurtbewoners meer uitreiken naar elkaar en collectief eigenaarschap ervaren over de buurt. In Molenwijk heeft dit veel opgeleverd en dat valt ook het stadsbestuur op. Eerder, in juli, kwam wethouder Groot Wassink langs en in augustus de burgemeester.

Gelijk van de Straat 9 juni 20:00 uur

100 Amsterdammers kwamen in december 2019 bij elkaar om punten te agenderen die zij belangrijk vinden. Amsterdammers die wel wat te zeggen hebben, maar geen gehoor vonden. Wethouder Rutger Groot Wassink nam toen de agendapunten in ontvangst. Daarin klonk eenduidig door: Geef ons de ruimte! Nu laten diezelfde Amsterdammers horen hoe ze dat voor zich zien. Wethouder Rutger Groot Wassink is er weer bij en gaat in gesprek over wat hij kan doen met de wensen en ideeën.

Iedereen kan er online bij zijn: Gelijk van de Straat : Geef ons de Ruimte – Pakhuis de Zwijger

Alvast een korte impressie: Gelijk van de Straat on Vimeo.

Gelijk van de Straat 9 juni 2021

100 Amsterdammers kwamen in december 2019 bij elkaar om punten te agenderen die zij belangrijk vinden. Amsterdammers die wel wat te zeggen hebben, maar geen gehoor vonden. Wethouder Rutger Groot Wassink nam toen de agendapunten in ontvangst. Daarin klonk eenduidig door: Geef ons de ruimte! Nu laten diezelfde Amsterdammers horen hoe ze dat voor zich zien. Wethouder Rutger Groot Wassink is er weer bij en gaat in gesprek over wat hij kan doen met de wensen en ideeën.

Iedereen kan er online bij zijn: Gelijk van de Straat : Geef ons de Ruimte – Pakhuis de Zwijger

Alvast een korte impressie: Gelijk van de Straat on Vimeo.

Film Iemand Erbij

Over Iemand Erbij is een film gemaakt met ervaringsverhalen. Buurtbewoners die uitreiken naar andere buurtbewoners in crisis. De film is te zien via de volgende link: https://vimeo.com/527214017

Caring Community Festival 24, 25, 26 maart

Kringwijs heeft samen met Cliëntenbelang Amsterdam en tientallen initiatieven de Amsterdamse bijdrage aan het Caring Community Festival samengesteld. Een zeer  gevarieerd programma met voorbeelden, inhoudelijke verdieping, kunst en meditatie. Deelnemen is gratis, schrijf je in via Registreren – Caring Community en je kan de drie dagen alle programma-onderdelen bezoeken.

Verkiezingen

Linkse of rechtse politiek, doet het nog ter zake? Veel interessanter is hoe sommige politici bezig zijn met mensen verdelen en anderen er op gericht zijn mensen te verbinden.

Politici die mensen verdelen hebben de gemakkelijke antwoorden: de schuld van alle problemen moet je zoeken bij anderen. Bij moslims, bij vluchtelingen, bij Europeanen, bij kapitalisten, bij ondernemers of bankiers.

Politici die mensen verbinden hebben niet zo’n gemakkelijk verhaal. Voor hen is telkens de vraag “hoe komen we er samen uit”. Of zoals een goede vriend dat tegen zijn tieners zegt: “hoe is  het goed voor jou en ook voor ons samen”. Niet gemakkelijk, maar wel waardevol en beter voor ons allemaal.

Laten we elkaar een plezier doen deze verkiezingen en kiezen voor verbinding.