Gelijk van de Straat 9 juni 2021

100 Amsterdammers kwamen in december 2019 bij elkaar om punten te agenderen die zij belangrijk vinden. Amsterdammers die wel wat te zeggen hebben, maar geen gehoor vonden. Wethouder Rutger Groot Wassink nam toen de agendapunten in ontvangst. Daarin klonk eenduidig door: Geef ons de ruimte! Nu laten diezelfde Amsterdammers horen hoe ze dat voor zich zien. Wethouder Rutger Groot Wassink is er weer bij en gaat in gesprek over wat hij kan doen met de wensen en ideeën.

Iedereen kan er online bij zijn: Gelijk van de Straat : Geef ons de Ruimte – Pakhuis de Zwijger

Alvast een korte impressie: Gelijk van de Straat on Vimeo.