Vervolg Het Gelijk van de Straat

Op 3 juni 2020 zal het vervolg plaatsvinden van Het Gelijk van de Straat, wederom in aanwezigheid van wethouder Rutger Groot Wassink.

Op 3 december 2019 was er in Pakhuis de Zwijger een eerste bijeenkomst waarbij Amsterdammers in gesprek gingen met elkaar en met de wethouder. Een bijzondere bijeenkomst omdat het grootste deel van de aanwezige Amsterdammers niet gewend is dit gesprek op te zoeken en zich niet laat vertegenwoordigen in het democratisch proces. Maar juist dat maakt het ook nodig om te zoeken naar hoe we wel in gesprek kunnen zijn en blijven zodat ook deze Amsterdammers zich blijven herkennen en thuis voelen in hun samenleving.

Via deze link is het verslag te vinden van 3 december.

Het gelijk van de straat

‘Het Gelijk van de Straat’ is een initiatief van diverse Amsterdammers en organisaties, waaronder Kringwijs. Wat op straat leeft, moet gehoord, is het uitgangspunt. Op dinsdag 3 december 2019 bood Pakhuis De Zwijger een podium exclusief aan mensen die anders nooit komen. Mensen die willen laten weten wat wel wordt gedacht, maar niet gehoord. Ze lieten hun bezorgdheid over de stad horen, hun mening daarover en hun wensen voor een stad waarin het prettig wonen is. Natuurlijk in de hoop dat hun punten nu wel op de politieke agenda komen. Wethouder Rutger Groot Wassink was bij de avond aanwezig. ‘Het gelijk van de straat’ krijgt in 2020 een vervolg.

Durven vragen, Amsterdamse ouders over opvoeden

Durven vragen, Amsterdamse ouders over opvoeden

Onlangs verscheen het boek ‘Durven vragen, Amsterdamse ouders over opvoeden’.

Hoe voeden andere ouders op? Wat doen vaders of moeders bij mij in de straat, buurt of stad? Welke keuzes maken ze en wie betrekken ze erbij? Hoe pakken mijn vrienden en familie het aan als er problemen met hun kinderen zijn? Zouden ze het gek vinden als ik hen om raad vraag? Het zijn vragen die ouders vooral bezighouden op momenten dat ze zelf ergens mee zitten. Toch vindt vrijwel iedereen het ingewikkeld om opvoedvragen en onzekerheden met anderen te bespreken. We doen het liever zelf, tenzij de zorgen echt groot worden. Dan durven we eerder over onze schaamte en angst heen te stappen.

Met een voorwoord van Simone Kukenheim, wethouder Amsterdam (Zorg, Jeugdzorg, Beroepsonderwijs en Sport).

Bestel een exemplaar bij de uitgever Uitgeverij Anderszins of in uw lokale boekhandel.

Fragment uit hoofdstuk 2: ‘Wil je met me meedenken?’ – om hulp of steun vragen (pdf)

Het familiegroepsplan, weet jij er al van?

Het familiegroepsplan, weet jij er al van?

Sinds 2015 hebben ouders en jeugdigen recht op het maken van een eigen hulpplan, samen met familie en andere bekenden, voor hulpverleners dat doen. Zo’n plan bevat vaak een combinatie van eigen oplossingen en oplossingen in samenwerking met hulpverleners. Doordat meer mensen meedenken, is het draagvlak groot en is er veelal meer steun bij de uitvoering.

Het familiegroepsplan is er dus al enkele jaren, maar veel ouders en jeugdigen die te maken krijgen met jeugdhulp of jeugdbescherming kennen de mogelijkheid niet. Ook is niet altijd helder wat het nou echt inhoudt en wat de voordelen zijn.

Kringwijs geeft voorlichting en informatie over het familiegroepsplan aan ouders, leerkrachten en anderen die met kinderen en jongeren werken. Ook ondersteunt de organisatie ambtenaren, hulpverleners en andere professionals in het sociaal domein in het implementeren van het familiegroepsplan in de dagelijkse praktijk.

Speciaal voor ouders is er een folder ontwikkeld met informatie over en mogelijkheden van het familiegroepsplan: Folder familiegroepsplan.

Samenleefspel

Het Samenleefspel van Kringwijs is het spel met de meeste winnaars. Ieder antwoord is namelijk goed!

Het Samenleefspel bevat vragen over alledaagse situaties met andere mensen die een beetje ongemakkelijk kunnen zijn. Situaties waarin je vaak heel anders reageert, dan je eigenlijk zou willen. Ontdek met elkaar hoe het ook anders kan.

Er is een Samenleefspel voor volwassenen (papieren versie, €20,-) en een versie voor basisschoolleerlingen (versie voor het digi-bord voor groep 3 t/m 8). Wilt u meer informatie of een exemplaar bestellen: stuur een mail naar info@kringwijs.nl en vraag naar het Samenleefspel.

Samenleven is een kunst, hoe geef jij daar vorm aan?

 

 

Wet verplichte GGZ (Wvggz)

De Wet verplichte ggz wil er aan bijdragen dat dwang alleen wordt ingezet als andere opties ontbreken. In de ggz is in opdracht van VWS geëxperimenteerd met Eigen Kracht-conferenties, een aanpak waarin de hoofdpersoon met familie en bekenden tot een eigen plan komt. Dit experiment en de vele positieve ervaringen met een eigen plan in andere dwang-situaties hebben geleid tot invoering van het recht op een eigen plan in Jeugdwet, Wmo en nu dus ook in de Wvggz.

De Wet verplichte ggz biedt in artikel 5:5 een mogelijkheid om verplichte zorg te voorkomen, te weten de mogelijkheid voor de hoofdpersoon om met naasten een eigen plan van aanpak op te stellen. Met dit artikel grijpt de Wvggz de kans aan om van het dreigend ingrijpen te komen tot een structurele oplossing. Om daadwerkelijk iets met deze kans te doen, is er nog wel wat nodig. Hoofdpersoon, familie en omgeving moeten ten eerste worden geïnformeerd over dit recht. Bovendien is het belangrijk hen handreikingen te bieden om dit recht in praktijk te brengen: hoe kom je tot zo’n plan. Daarbij zou ook onafhankelijke ondersteuning kunnen worden ingezet, denk aan de Eigen Kracht-conferenties of begeleiding om te komen tot een crisiskaart.

Kringwijs heeft veel ervaring met voorlichting, het bieden van handreikingen en ondersteuningsvormen om te komen tot een eigen plan met familie/bekenden en met de ggz. Wilt u meer weten, stuur een mail naar harrolabrujere@kringwijs.nl of bel 06- 535 44 679.

Maak de jeugdhulp transformatieproof

Zie je mij? Mijn relaxte tempo, mijn warrige gesprekken of mijn foute vrienden? Dit is waar ik nu ben, vanaf hier moet ik stapje voor stapje. Jouw wereld is ordelijk en logisch en theoretisch kloppend, maar voor mij een te grote stap. Wil je naast mij komen staan en vanaf mijn plek met mij de wereld benaderen? Ik ben niet onwillig, maar ik zeg je: Sluit mij niet uit!

Kringwijs en het Jeugdplatform Amsterdam hebben een advies geschreven aan iedereen die werkt met jongeren. In het advies staan vijf eenvoudige uitgangspunten waarmee hulp aan jongeren niet alleen beter aansluit, maar waarmee direct ook doelen van de transformatie worden behaald. De eigen kracht van jongeren wordt versterkt, het netwerk wordt betrokken en oplossingen komen meer vanuit de leefwereld.

Bij de uitgangspunten maakte illustrator Mensah van de Wal vijf tekeningen. Tijdens het vierjarig jubileum van het Jeugdplatform op 22 november 2018 werden kaarten met de uitgangspunten en illustratie uitgedeeld.

Nieuwsgierig naar het complete advies? Vraag een exemplaar aan via info@kringwijs.nl of info@jeugdplatformamsterdam.nl.

Bouwen op sociale veerkracht

Bouwen op sociale veerkracht – Harro Labrujere

In de uitgave ‘Bouwen op sociale veerkracht’ schetst Harro Labrujere, bestuurder bij Kringwijs, een samenleving waarin mensen elkaar betrekken om te komen tot antwoorden op de uitdagingen die er zijn.

Inwoners maken samen de samenleving. Dat is niet altijd makkelijk. We hebben het zo ingericht dat we onze eigen rol eenvoudig vergeten. Het lijkt wel of we het samenleven hebben uitbesteed aan overheid en instanties. Hoe komt dat? Kan het anders? Wat is daar dan voor nodig? Een lezenswaardig boekje voor ieder die betrokken is bij de inrichting van onze samenleving.

Kringwijs is een organisatie met een eigen kijk op de samenleving. Een kijk die leidt tot andere antwoorden op maatschappelijke vragen. Dit boekje is bedoeld om zowel iets over die kijk als over de antwoorden te laten zien. Hopelijk werkt het geestverruimend en voegt het iets toe aan eigen gedachten en de leef- en werkpraktijk van de lezers.

Bestel de uitgave ‘Bouwen op sociale veerkracht’

Recensies
Sjaak Evers op Rijnland-weblog
dr. Gert Schout in Journal of social intervention

 

 

Op wijkexpeditie

Hoe geven we samen de stad vorm waar jongeren veilig, gezond en met plezier kunnen opgroeien?

Veilig en gezond opgroeien vraagt iets van onze samenleving. Niet alleen van ouders en scholen, maar van ons allemaal. Maar hoe geven we daar vorm aan? Wat willen en kunnen wijkbewoners daarin betekenen? De OBA en Kringwijs gaan op expeditie met jeugd, ouders, scholen en wijkbewoners. Doe en ontdek ook mee op donderdag 16 november 2017.

Wijkexpeditie
In het eerste deel ontdekt de zaal een programma vol verrassende ambities en aanpakken. Hoe geven we de stad vorm waar jongeren veilig, gezond en met plezier kunnen opgroeien? OBA en Kringwijs laten voorbeelden zien en dagen iedereen uit om mee te denken.

Theatervoorstelling Road Trippin’
In het tweede deel is de voorstelling Road Trippin’ van theatergroep The Passengers te zien. Hierbij is ook een aantal klassen aanwezig. Road Trippin’ laat vier jongeren zien die hun reis naar volwassenheid beleven. Zo wordt Aisha gepest vanwege haar huidskleur, worstelt Tim met zijn seksuele geaardheid, kan Alice de verleiding van drank en drugs niet weerstaan en heeft de populaire Mo een vader die altijd dronken is. Na afloop praten leerlingen, de acteurs en de regisseur na over hun gedachten en gevoelens bij de thema’s. De voorstelling maakt concreet hoe OBA en Kringwijs met de samenleving aan de slag zijn.

Praktische informatie
Locatie: OBA Theater in de Centrale OBA, 7e etage.
Adres: Oosterdokskade 143, 1011 DL Amsterdam.
Aanvang: 12.30 uur ontvangst, 13.00 uur eerste deel programma, 15.00 uur theatervoorstelling.

Deelname is gratis, inschrijven is noodzakelijk i.v.m. het beschikbare aantal plaatsen.

Schaamte over procedure

“Hoe konden we dit laten gebeuren?” Hoofdtrainer Jeroen denkt er met schaamte aan terug. Een jaar geleden werd het lidmaatschap van Mo, een speelse belofte uit de E, stopgezet.”Voor wanbetalers hebben we een procedure, die hebben we netjes gevolgd,” vertelt Jeroen. “Als club zijn we altijd zo trots op ons uitgangspunt dat we met elkaar de club zijn en aandacht voor elkaar hebben. Wat dat betreft hebben we Mo behoorlijk in de kou laten staan.”

De situatie met Mo heeft de clubleiding wakker geschud: “We zijn meer bezig met onze administratie dan met hoe we met elkaar omgaan. Dat klopt niet, maar hoe we het anders moeten doen, weten we ook niet zo goed. Je gaat toch niet zomaar jonge leden of hun ouders vragen naar hun thuissituatie?” Jeroen belde Kringwijs om tijdens een avond met alle trainers hen te helpen om dit voortaan anders te doen. Zijn vraag ging niet alleen over het niet (meer) kunnen veroorloven van contributie. “We zien ook kinderen die steeds moe zijn, zich terugtrekken uit de groep of huilen zonder directe aanleiding. Wat zeg je dan, je bent immers gewoon een voetbaltrainer.”

Moeite hebben om met elkaar te spreken over ingewikkelde onderwerpen is niet uniek, ook in het onderwijs, de zorg, op het werk en zelfs in families komt het veel voor. Vaardigheden helpen daarbij, maar vooral ook een vorm die past bij de situatie. Jeroen en zijn collega’s kregen een avondje oefeningen aan de bal. “Opwarmoefeningen die heel bruikbaar en subtiel zijn om een pupil te laten weten ‘ik zie je’. Daar begint het mee,” zegt Jeroen. “Doordat we zelf de oefeningen deden, merkten we meteen hoe het werkt.”

Jeroen geeft aan dat de trainers het niet willen laten bij een eenmalige actie: “We hebben afgesproken dat we regelmatig bij elkaar komen om dit erin te houden. Nieuwe trainers wijden we direct in zodat ze net zo werken als wij.” Daarnaast willen de trainers en de clubleiding ook graag de ouders laten weten hoe de visie van de club meer zichtbaar zal worden. “Daarvoor willen we hen uitnodigen voor een zelfde avond zodat ze het aan den lijve ondervinden.”

Heeft deze ingebedde aandacht voor het welzijn van de puppillen vruchten afgeworpen? Jeroen: “Voor Mo is het helaas te laat, maar we leggen nu eerst persoonlijk contact voor we allerlei administratieve procedures starten. Dat is nu twee keer gebeurd en in beide gevallen naar wederzijdse tevredenheid opgelost. “