De Tweedeling tegengaan

In uw gemeente de tweedeling tegengaan? Lees onze laatste nieuwsbrief: Kringwijs en gelijkwaardigheid

Meer informatie: Harro Labrujere: 06-53544679

 

Burgemeester bezoekt Molenwijk

Burgemeester Halsema bezocht op 26 augustus de Molenwijk (Amsterdam Noord). In de Molenwijk is Kringwijs actief met een wijkexpeditie. Een wijkexpeditie is een leer- en doeproces van buurtbewoners waar Kringwijs ondersteuning aan biedt. Hoe zorgen we dat buurtbewoners meer uitreiken naar elkaar en collectief eigenaarschap ervaren over de buurt. In Molenwijk heeft dit veel opgeleverd en dat valt ook het stadsbestuur op. Eerder, in juli, kwam wethouder Groot Wassink langs en in augustus de burgemeester.

Gelijk van de Straat 9 juni 2021

100 Amsterdammers kwamen in december 2019 bij elkaar om punten te agenderen die zij belangrijk vinden. Amsterdammers die wel wat te zeggen hebben, maar geen gehoor vonden. Wethouder Rutger Groot Wassink nam toen de agendapunten in ontvangst. Daarin klonk eenduidig door: Geef ons de ruimte! Nu laten diezelfde Amsterdammers horen hoe ze dat voor zich zien. Wethouder Rutger Groot Wassink is er weer bij en gaat in gesprek over wat hij kan doen met de wensen en ideeën.

Iedereen kan er online bij zijn: Gelijk van de Straat : Geef ons de Ruimte – Pakhuis de Zwijger

Alvast een korte impressie: Gelijk van de Straat on Vimeo.

Film Iemand Erbij

Over Iemand Erbij is een film gemaakt met ervaringsverhalen. Buurtbewoners die uitreiken naar andere buurtbewoners in crisis. De film is te zien via de volgende link: https://vimeo.com/527214017

Caring Community Festival 24, 25, 26 maart

Kringwijs heeft samen met Cliëntenbelang Amsterdam en tientallen initiatieven de Amsterdamse bijdrage aan het Caring Community Festival samengesteld. Een zeer  gevarieerd programma met voorbeelden, inhoudelijke verdieping, kunst en meditatie. Deelnemen is gratis, schrijf je in via Registreren – Caring Community en je kan de drie dagen alle programma-onderdelen bezoeken.

Verkiezingen

Linkse of rechtse politiek, doet het nog ter zake? Veel interessanter is hoe sommige politici bezig zijn met mensen verdelen en anderen er op gericht zijn mensen te verbinden.

Politici die mensen verdelen hebben de gemakkelijke antwoorden: de schuld van alle problemen moet je zoeken bij anderen. Bij moslims, bij vluchtelingen, bij Europeanen, bij kapitalisten, bij ondernemers of bankiers.

Politici die mensen verbinden hebben niet zo’n gemakkelijk verhaal. Voor hen is telkens de vraag “hoe komen we er samen uit”. Of zoals een goede vriend dat tegen zijn tieners zegt: “hoe is  het goed voor jou en ook voor ons samen”. Niet gemakkelijk, maar wel waardevol en beter voor ons allemaal.

Laten we elkaar een plezier doen deze verkiezingen en kiezen voor verbinding.

Wijkagent overbelast*, buurtbewoner aan zet.

Amsterdam, eindelijk was het gelukt om een locatie te regelen waarin de jongeren uit de buurt bij elkaar kunnen komen. Twee keer per week van 18 tot 22 uur. De jongeren popelen al voordat het tijd is. Ruim van te voren vinden ze elkaar om er samen naar toe te lopen. Maar dat blijkt niet een goed idee. Jongeren die bij elkaar zijn, lopen het risico op een bon. En ja, ook nu wordt er een op de bon geslingerd. Feitcode 120B. Omschrijving strafbaar feit: op een openbare plaats zich ophouden op een wijze die voor andere gebruikers of omwonenden onnodig overlast of hinder veroorzaakt (APV Amsterdam).

Dit is geen unieke ervaring. Zoals een jongere uit een andere wijk zei: “Ik mag niet in het winkelcentrum zijn, ik mag niet bij de bibliotheek zijn, ik mag niet in het park zijn. Kunt u me vertellen waar ik heen moet als ik hier zo naar buiten ga?”

Wijkagenten staan hier gelukkig anders in en zullen niet zo snel een boete uitdelen. Of zoals een van hen zei: “Ik vind niet dat ik boete kan uitdelen voor rondhangen. Die jongeren wonen hier, natuurlijk mogen ze ook op straat zijn”. Maar we hebben ondertussen ook een meldsysteem dat anders aanspoort. Wijken waar veel overlastmeldingen zijn, kleuren rood en bij elke melding wordt er met meer vertoon gereageerd. Ook als er niets aan de hand blijkt. Meldingen die drie politie-auto’s opleveren zijn geen uitzondering. De jongeren voelen zich opgejaagd en bij voorbaat veroordeeld tot crimineel.

Ouderen in de wijk kiezen verschillend. De een belt de politie over overlast, de ander vraagt vriendelijk of het wat zachter kan. De jongeren lijken een spiegel te zijn: ga je met ons in gesprek dan waarderen we dat. Stuur je chagrijnig de politie op ons af, dan reageren we even chagrijnig. De ene buurtbewoner is bang, de ander groet de jongeren en wordt geholpen met het dragen van de boodschappen.

De angst voor een groep jongeren is begrijpelijk, maar niet onze beste raadgever. Jongeren zoeken ook hun weg naar geluk. Laten we dat beseffen en vanuit daar bouwen aan onderling begrip en ruimte voor ieder. Als dat voor jou alleen een te grote opgave is, zoek medestanders, bouw aan een basis voor onderling gesprek. Alles beter dan het over de heg gooien bij de politie en van hen verwachten dat zij ons in harmonie kunnen laten samenleven.

* https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/01/wijkagenten-zijn-te-overbelast-om-wijkproblemen-aan-te-pakken-a4010421

 

Photograph ©/cca Susan Jane Golding

Vertrouwdheid ontwikkelen in chaos

Elke keer worden we verrast door nieuwe informatie over Corona. Eerst maakten we beleid op groepsimmuniteit en nu lijken antistoffen geen garantie op weerbaarheid. Kinderen zouden niet besmet worden, maar nu komen er berichten over aan Covid verwante ziekten bij kinderen. Eerst leek er geen overdracht naar huisdieren, maar nu wordt die wel geconstateerd. Stel nu dat Corona zich elke keer uniek manifesteert en gedraagt? Wat hebben we dan te doen? En wat kan een organisatie als Kringwijs, welke zich richt op goed samenleven daarmee? Ilse Jagtenberg en Harro Labrujere, beide van Kringwijs waren daarover met elkaar in gesprek. Luister gerust even mee.

Gelukkig hebben we ons sociaal kapitaal nog

Als de coronacrisis ons één ding laat zien, dan is het wel hoeveel ideeën, daadkracht en wil er in buurten is om voor elkaar van betekenis te zijn. Van berenroutes tot extra aandacht voor alleenstaanden, van collectieve bedankacties voor zorgpersoneel tot boodschappen halen voor ouderen. En ligt het nu aan mij of is dat juist nu de professionals in de wijk even wat afwezig zijn?

Het doet mij denken aan een boek dat Annemarie van Dalen in 2010 heeft geschreven. Hierin gaat het over hoe Buurtzorg zich organiseert. Daarin komt aan de orde hoe de Buurtzorg-teams werden ondersteund door een teamcoach. In eerste instantie was er een teamcoach per acht teams. Dit bleek echter niet te werken. De teamcoach ging zich ongevraagd met de teams bemoeien en liep de teams voor de voeten. Buurtzorg paste daarop de rol van de teamcoach aan en er was voortaan nog maar een teamcoach per dertig teams. Prachtig voorbeeld dat meer tijd niet altijd beter is.

De ervaring van Kringwijs in het werken met wijken, laat dit ook zien. Een van de mooiste voorbeelden is ons werk in Molenwijk, Amsterdam-Noord. Voor deze wijk is een collega twee jaar geleden gestart met een dagdeel per week. Te weinig tijd om allerlei dingen voor de wijk op te zetten en uit te voeren, net genoeg tijd om wijkbewoners te steunen in samenkomen en met kennis om hun ideeën en initiatieven verder te brengen. Waar de Molenwijkers eerst vooral richting de gemeente keken, zijn er nu allerlei initiatieven en een grote buurtvereniging. In een wijk die zich vooral kenmerkte door de grote flats en weinig sociale cohesie, is een groeiende groep wijkbewoners nu enorm steunend naar de wijk. Iets wat in deze coronacrisis van grote waarde blijkt voor kwetsbare wijkbewoners.

De coronacrisis is kostbaar en zal ons dwingen om de kracht van wijkbewoners, het sociaal kapitaal, goed aan te spreken. In onze ervaring vraagt dat niet het inzetten van heel veel uren professionals, maar het slim steunen van wijkbewoners. En dat is dan weer het goede nieuws.

Harro Labrujere, bestuurder Kringwijs

’t Daghet in den Oosten *

corona corona snottebel corona

zeg spelende kinderen maar na

wanneer je ophoepelt

met duizend-en-een levens in je donkere hart

komt niemand jou achterna

al ga je nog zo mooi sterven in het verre China

 

nog even mensen nog even

zie de nacht is volledig omgeven

gloeiend van geluk en het goede leven

schijnt de ochtend geschenken

op wanhoop en openbare droefenissen

corona je klauwen zullen we nooit missen

 

kom allerliefste kom

ga voor anker in onze wateren

de ochtend roepen mussen

staat de zeilboot opgewekt te glinsteren

en gaat kapitein Geduld ons varen

om Ramadan, Pinksteren en zomer te eren

 

nog even mensen nog even

kijk vrolijk zijn violen toch gestemd

onheil hebben we straks samen getemd

februari maart april…

zie de zon schijnt weer volop

op onze vrije wil

 

Tuncay Çinibulak, Amsterdam.

 

* ‘t daghet in den oosten is een middeleeuws lied over een jonge vrouw die na de dood van haar geliefde intreedt in een klooster.