Sociaal ondernemerschap

Samen met Awet Feshaye heeft Kringwijs een plan ontwikkeld om sociale ondernemers in Amsterdam Nieuw West met een niet-Nederlandse achtergrond te versterken in hun propositie en marketing. Via Allin en social-enterprise.nl is daarvoor steun ontvangen en dus kunnen we de komende maanden aan de slag!

 

Bewonersberaad

Kringwijs organiseerde op 4 oktober 2023 voor Nationaal Programma Samen Nieuw West (NPSNW) vijf bewonersberaden*. NPSNW was al een tijd onderweg, maar de bewoners die het meest moeten profiteren van de verbeteringen in Amsterdam Nieuw West waren nog onvoldoende aan het woord. Kringwijs nam de uitdaging aan en organiseerde in korte tijd met veel informele partijen in Amsterdam Nieuw West met succes de bewonersberaden. De deelnemers hebben allemaal hun inbreng gehad en mogen er op rekenen dat over een half jaar daarop wordt gereageerd. Daarmee is een stevig begin gemaakt van een dialoog met de bewoners die het meest last hebben van falend beleid van overheid en instanties. Voor de opbrengsten van deze bewonersberaden, zie de link naar de rapportage op Nationaal Programma Samen Nieuw West. 

 

* Er is gekozen voor de term ‘bewonersberaad’ omdat de opzet afwijkt van een ‘burgerberaad’. Bij de bewonersberaden in Amsterdam Nieuw West is bewust geworven onder bewoners die normaal niet mee doen aan inspraakmogelijkheden of zich niet hoorbaar weten te maken wanneer hun belang in het geding is.

De Tweedeling tegengaan

In uw gemeente de tweedeling tegengaan? Lees onze laatste nieuwsbrief: Kringwijs en gelijkwaardigheid

Meer informatie: Harro Labrujere: 06-53544679

 

Burgemeester bezoekt Molenwijk

Burgemeester Halsema bezocht op 26 augustus de Molenwijk (Amsterdam Noord). In de Molenwijk is Kringwijs actief met een wijkexpeditie. Een wijkexpeditie is een leer- en doeproces van buurtbewoners waar Kringwijs ondersteuning aan biedt. Hoe zorgen we dat buurtbewoners meer uitreiken naar elkaar en collectief eigenaarschap ervaren over de buurt. In Molenwijk heeft dit veel opgeleverd en dat valt ook het stadsbestuur op. Eerder, in juli, kwam wethouder Groot Wassink langs en in augustus de burgemeester.

Gelijk van de Straat 9 juni 2021

100 Amsterdammers kwamen in december 2019 bij elkaar om punten te agenderen die zij belangrijk vinden. Amsterdammers die wel wat te zeggen hebben, maar geen gehoor vonden. Wethouder Rutger Groot Wassink nam toen de agendapunten in ontvangst. Daarin klonk eenduidig door: Geef ons de ruimte! Nu laten diezelfde Amsterdammers horen hoe ze dat voor zich zien. Wethouder Rutger Groot Wassink is er weer bij en gaat in gesprek over wat hij kan doen met de wensen en ideeën.

Iedereen kan er online bij zijn: Gelijk van de Straat : Geef ons de Ruimte – Pakhuis de Zwijger

Alvast een korte impressie: Gelijk van de Straat on Vimeo.

Film Iemand Erbij

Over Iemand Erbij is een film gemaakt met ervaringsverhalen. Buurtbewoners die uitreiken naar andere buurtbewoners in crisis. De film is te zien via de volgende link: https://vimeo.com/527214017

Caring Community Festival 24, 25, 26 maart

Kringwijs heeft samen met Cliëntenbelang Amsterdam en tientallen initiatieven de Amsterdamse bijdrage aan het Caring Community Festival samengesteld. Een zeer  gevarieerd programma met voorbeelden, inhoudelijke verdieping, kunst en meditatie. Deelnemen is gratis, schrijf je in via Registreren – Caring Community en je kan de drie dagen alle programma-onderdelen bezoeken.

Verkiezingen

Linkse of rechtse politiek, doet het nog ter zake? Veel interessanter is hoe sommige politici bezig zijn met mensen verdelen en anderen er op gericht zijn mensen te verbinden.

Politici die mensen verdelen hebben de gemakkelijke antwoorden: de schuld van alle problemen moet je zoeken bij anderen. Bij moslims, bij vluchtelingen, bij Europeanen, bij kapitalisten, bij ondernemers of bankiers.

Politici die mensen verbinden hebben niet zo’n gemakkelijk verhaal. Voor hen is telkens de vraag “hoe komen we er samen uit”. Of zoals een goede vriend dat tegen zijn tieners zegt: “hoe is  het goed voor jou en ook voor ons samen”. Niet gemakkelijk, maar wel waardevol en beter voor ons allemaal.

Laten we elkaar een plezier doen deze verkiezingen en kiezen voor verbinding.

Wijkagent overbelast*, buurtbewoner aan zet.

Amsterdam, eindelijk was het gelukt om een locatie te regelen waarin de jongeren uit de buurt bij elkaar kunnen komen. Twee keer per week van 18 tot 22 uur. De jongeren popelen al voordat het tijd is. Ruim van te voren vinden ze elkaar om er samen naar toe te lopen. Maar dat blijkt niet een goed idee. Jongeren die bij elkaar zijn, lopen het risico op een bon. En ja, ook nu wordt er een op de bon geslingerd. Feitcode 120B. Omschrijving strafbaar feit: op een openbare plaats zich ophouden op een wijze die voor andere gebruikers of omwonenden onnodig overlast of hinder veroorzaakt (APV Amsterdam).

Dit is geen unieke ervaring. Zoals een jongere uit een andere wijk zei: “Ik mag niet in het winkelcentrum zijn, ik mag niet bij de bibliotheek zijn, ik mag niet in het park zijn. Kunt u me vertellen waar ik heen moet als ik hier zo naar buiten ga?”

Wijkagenten staan hier gelukkig anders in en zullen niet zo snel een boete uitdelen. Of zoals een van hen zei: “Ik vind niet dat ik boete kan uitdelen voor rondhangen. Die jongeren wonen hier, natuurlijk mogen ze ook op straat zijn”. Maar we hebben ondertussen ook een meldsysteem dat anders aanspoort. Wijken waar veel overlastmeldingen zijn, kleuren rood en bij elke melding wordt er met meer vertoon gereageerd. Ook als er niets aan de hand blijkt. Meldingen die drie politie-auto’s opleveren zijn geen uitzondering. De jongeren voelen zich opgejaagd en bij voorbaat veroordeeld tot crimineel.

Ouderen in de wijk kiezen verschillend. De een belt de politie over overlast, de ander vraagt vriendelijk of het wat zachter kan. De jongeren lijken een spiegel te zijn: ga je met ons in gesprek dan waarderen we dat. Stuur je chagrijnig de politie op ons af, dan reageren we even chagrijnig. De ene buurtbewoner is bang, de ander groet de jongeren en wordt geholpen met het dragen van de boodschappen.

De angst voor een groep jongeren is begrijpelijk, maar niet onze beste raadgever. Jongeren zoeken ook hun weg naar geluk. Laten we dat beseffen en vanuit daar bouwen aan onderling begrip en ruimte voor ieder. Als dat voor jou alleen een te grote opgave is, zoek medestanders, bouw aan een basis voor onderling gesprek. Alles beter dan het over de heg gooien bij de politie en van hen verwachten dat zij ons in harmonie kunnen laten samenleven.

* https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/01/wijkagenten-zijn-te-overbelast-om-wijkproblemen-aan-te-pakken-a4010421

 

Photograph ©/cca Susan Jane Golding

Vertrouwdheid ontwikkelen in chaos

Elke keer worden we verrast door nieuwe informatie over Corona. Eerst maakten we beleid op groepsimmuniteit en nu lijken antistoffen geen garantie op weerbaarheid. Kinderen zouden niet besmet worden, maar nu komen er berichten over aan Covid verwante ziekten bij kinderen. Eerst leek er geen overdracht naar huisdieren, maar nu wordt die wel geconstateerd. Stel nu dat Corona zich elke keer uniek manifesteert en gedraagt? Wat hebben we dan te doen? En wat kan een organisatie als Kringwijs, welke zich richt op goed samenleven daarmee? Ilse Jagtenberg en Harro Labrujere, beide van Kringwijs waren daarover met elkaar in gesprek. Luister gerust even mee.