Activiteiten Kringwijs tijdens coronacrisis

Veel van de activiteiten van Kringwijs bestaan uit ontmoetingen tussen mensen. Nu dat voorlopig niet mogelijk is, werken we op andere manieren. Waar dat mogelijk is, gaan afspraken door met behulp van videobellen. Bijeenkomsten zijn uitgesteld. Ondersteuning van buurtbewoners en professionals bij omzien naar elkaar gaat zoveel mogelijk door. Zo informeren we bijvoorbeeld ondernemers in Amsterdam Bos en Lommer en Slotermeer over de regelingen die er voor hen zijn vanwege de coronacrisis.

In een aantal buurten in Slotermeer verspreiden we huis-aan-huis informatie. Onder andere over waar mensen in verschillende talen meer kunnen lezen of horen over corona (-maatregelen), over mogelijkheden voor gezinnen zonder computer of laptop voor thuis lerende kinderen en over verschillende hulplijnen voor Amsterdammers.

Kringwijs blijft in Slotermeer actief in het verbinden van buren door middel van een dagelijks buurtgroepuurtje met behulp van videobellen. Medewerkers in de buurt kunnen direct gebeld worden door buren en ook de crisistelefoon van Iemand Erbij is deze weken gewoon bereikbaar voor inwoners van Slotermeer.

Heeft u vragen over hoe het gaat met de activiteiten van Kringwijs in uw omgeving of buurt? Bel ons via 020 – 261 95 12 of stuur een e-mail naar info@kringwijs.nl.

Lees meer over Kringwijs in deze tijd in de nieuwsbrief van april ’20

Zelf stappen zetten

Jeugdhulp wordt effectiever als het sociaal netwerk van ouders en jeugdigen betrokken is. In opdracht van Gemeente Amsterdam is door Kringwijs de handreiking ‘Zelf stappen zetten’ ontwikkeld voor communicatieprofessionals betrokken bij jeugdhulp. In deze handreiking staan allerlei praktische tips en voorbeelden. Vanaf de eerste informatieverstrekking aan ouders en jeugdigen tot en met het laatste contact: wat kun je aanreiken om regie te behouden en steun in het sociaal netwerk te vinden? De handreiking is via deze link te downloaden: handreiking Zelf stappen zetten.

Zijn de mogelijkheden van burgerinitiatieven beperkt?

Op Binnenlands Bestuur verscheen 27 januari een artikel over de beperkingen van burgerinitiatieven. Een opmerkelijk artikel om een paar redenen. Het artikel haalt een proefschrift van Hiska Ubbels aan waarin maar liefst drie burgerinitiatieven zijn onderzocht. Op basis daarvan een kop boven het artikel zetten met de suggestie dat een uitspraak kan worden gedaan over burgerinitiatieven in het algemeen, is nogal sterk. Het dan verderop ook nog ‘onderbelichte schaduwkanten’ noemen doet ons haast geloven dat we hier een fiks maatschappelijk probleem te pakken hebben.

Vervolgens noemt het artikel drie schaduwkanten:

  • Als eerste wordt de zelfredzaamheid van de betrokkenen bij het burgerinitiatief genoemd. Betrokkenen bij het burgerinitiatief ‘hebben niet noodzakelijkerwijs de juiste competenties’.
  • Als tweede wordt genoemd dat gemeenten er in de kosten-baten analyse vaak van uitgaan dat de initiatieven efficiënter zijn dan zijzelf. ‘Maar het is de vraag of inwoners werkelijk efficiënter zijn en met welke kosten wordt gerekend’.
  • Als derde schaduwkant wordt genoemd ‘zijn misschien niet volledig representatief’ en ‘de moeilijkheid om dergelijke initiatieven voldoende democratisch te organiseren en uit te voeren’.

Tjonge, als ik het goed lees gaat het dus niet om drie harde feiten maar om boterzachte punten: ‘niet noodzakelijkerwijs’; ‘het is de vraag’; ‘de moeilijkheid’. Los daarvan kunnen deze opmerkingen geplakt worden op zo ongeveer elk initiatief of organisatie. Vervang het woord burgerinitiatief door commerciële startup, schoonmaakbedrijf of zorgverlener en ook dan zijn de stellingen houdbaar.

Zijn de mogelijkheden van burgerinitiatieven beperkt? Op basis van dit proefschrift zou ik er niets zinnigs over kunnen zeggen. Op basis van eigen ervaring (N>3) zou ik zeggen dat de mogelijkheden eindeloos zijn.

Vervolg Het Gelijk van de Straat

Op 28 oktober zal het vervolg plaatsvinden van Het Gelijk van de Straat, wederom in aanwezigheid van wethouder Rutger Groot Wassink.

Op 3 december 2019 was er in Pakhuis de Zwijger een eerste bijeenkomst waarbij Amsterdammers in gesprek gingen met elkaar en met de wethouder. Een bijzondere bijeenkomst omdat het grootste deel van de aanwezige Amsterdammers niet gewend is dit gesprek op te zoeken en zich niet laat vertegenwoordigen in het democratisch proces. Maar juist dat maakt het ook nodig om te zoeken naar hoe we wel in gesprek kunnen zijn en blijven zodat ook deze Amsterdammers zich blijven herkennen en thuis voelen in hun samenleving.

Via deze link is het verslag te vinden van 3 december.

Het gelijk van de straat

‘Het Gelijk van de Straat’ is een initiatief van diverse Amsterdammers en organisaties, waaronder Kringwijs. Wat op straat leeft, moet gehoord, is het uitgangspunt. Op dinsdag 3 december 2019 bood Pakhuis De Zwijger een podium exclusief aan mensen die anders nooit komen. Mensen die willen laten weten wat wel wordt gedacht, maar niet gehoord. Ze lieten hun bezorgdheid over de stad horen, hun mening daarover en hun wensen voor een stad waarin het prettig wonen is. Natuurlijk in de hoop dat hun punten nu wel op de politieke agenda komen. Wethouder Rutger Groot Wassink was bij de avond aanwezig. ‘Het gelijk van de straat’ krijgt in 2020 een vervolg.

Durven vragen, Amsterdamse ouders over opvoeden

Durven vragen, Amsterdamse ouders over opvoeden

Onlangs verscheen het boek ‘Durven vragen, Amsterdamse ouders over opvoeden’.

Hoe voeden andere ouders op? Wat doen vaders of moeders bij mij in de straat, buurt of stad? Welke keuzes maken ze en wie betrekken ze erbij? Hoe pakken mijn vrienden en familie het aan als er problemen met hun kinderen zijn? Zouden ze het gek vinden als ik hen om raad vraag? Het zijn vragen die ouders vooral bezighouden op momenten dat ze zelf ergens mee zitten. Toch vindt vrijwel iedereen het ingewikkeld om opvoedvragen en onzekerheden met anderen te bespreken. We doen het liever zelf, tenzij de zorgen echt groot worden. Dan durven we eerder over onze schaamte en angst heen te stappen.

Met een voorwoord van Simone Kukenheim, wethouder Amsterdam (Zorg, Jeugdzorg, Beroepsonderwijs en Sport).

Bestel een exemplaar bij de uitgever Uitgeverij Anderszins of in uw lokale boekhandel.

Fragment uit hoofdstuk 2: ‘Wil je met me meedenken?’ – om hulp of steun vragen (pdf)

Het familiegroepsplan, weet jij er al van?

Het familiegroepsplan, weet jij er al van?

Sinds 2015 hebben ouders en jeugdigen recht op het maken van een eigen hulpplan, samen met familie en andere bekenden, voor hulpverleners dat doen. Zo’n plan bevat vaak een combinatie van eigen oplossingen en oplossingen in samenwerking met hulpverleners. Doordat meer mensen meedenken, is het draagvlak groot en is er veelal meer steun bij de uitvoering.

Het familiegroepsplan is er dus al enkele jaren, maar veel ouders en jeugdigen die te maken krijgen met jeugdhulp of jeugdbescherming kennen de mogelijkheid niet. Ook is niet altijd helder wat het nou echt inhoudt en wat de voordelen zijn.

Kringwijs geeft voorlichting en informatie over het familiegroepsplan aan ouders, leerkrachten en anderen die met kinderen en jongeren werken. Ook ondersteunt de organisatie ambtenaren, hulpverleners en andere professionals in het sociaal domein in het implementeren van het familiegroepsplan in de dagelijkse praktijk.

Speciaal voor ouders is er een folder ontwikkeld met informatie over en mogelijkheden van het familiegroepsplan: Folder familiegroepsplan.

Samenleefspel

Het Samenleefspel van Kringwijs is het spel met de meeste winnaars. Ieder antwoord is namelijk goed!

Het Samenleefspel bevat vragen over alledaagse situaties met andere mensen die een beetje ongemakkelijk kunnen zijn. Situaties waarin je vaak heel anders reageert, dan je eigenlijk zou willen. Ontdek met elkaar hoe het ook anders kan.

Er is een Samenleefspel voor volwassenen (papieren versie, €20,-) en een versie voor basisschoolleerlingen (versie voor het digi-bord voor groep 3 t/m 8). Wilt u meer informatie of een exemplaar bestellen: stuur een mail naar info@kringwijs.nl en vraag naar het Samenleefspel.

Samenleven is een kunst, hoe geef jij daar vorm aan?

 

 

Wet verplichte GGZ (Wvggz)

De Wet verplichte ggz wil er aan bijdragen dat dwang alleen wordt ingezet als andere opties ontbreken. In de ggz is in opdracht van VWS geëxperimenteerd met Eigen Kracht-conferenties, een aanpak waarin de hoofdpersoon met familie en bekenden tot een eigen plan komt. Dit experiment en de vele positieve ervaringen met een eigen plan in andere dwang-situaties hebben geleid tot invoering van het recht op een eigen plan in Jeugdwet, Wmo en nu dus ook in de Wvggz.

De Wet verplichte ggz biedt in artikel 5:5 een mogelijkheid om verplichte zorg te voorkomen, te weten de mogelijkheid voor de hoofdpersoon om met naasten een eigen plan van aanpak op te stellen. Met dit artikel grijpt de Wvggz de kans aan om van het dreigend ingrijpen te komen tot een structurele oplossing. Om daadwerkelijk iets met deze kans te doen, is er nog wel wat nodig. Hoofdpersoon, familie en omgeving moeten ten eerste worden geïnformeerd over dit recht. Bovendien is het belangrijk hen handreikingen te bieden om dit recht in praktijk te brengen: hoe kom je tot zo’n plan. Daarbij zou ook onafhankelijke ondersteuning kunnen worden ingezet, denk aan de Eigen Kracht-conferenties of begeleiding om te komen tot een crisiskaart.

Kringwijs heeft veel ervaring met voorlichting, het bieden van handreikingen en ondersteuningsvormen om te komen tot een eigen plan met familie/bekenden en met de ggz. Wilt u meer weten, stuur een mail naar harrolabrujere@kringwijs.nl of bel 06- 535 44 679.

Maak de jeugdhulp transformatieproof

Zie je mij? Mijn relaxte tempo, mijn warrige gesprekken of mijn foute vrienden? Dit is waar ik nu ben, vanaf hier moet ik stapje voor stapje. Jouw wereld is ordelijk en logisch en theoretisch kloppend, maar voor mij een te grote stap. Wil je naast mij komen staan en vanaf mijn plek met mij de wereld benaderen? Ik ben niet onwillig, maar ik zeg je: Sluit mij niet uit!

Kringwijs en het Jeugdplatform Amsterdam hebben een advies geschreven aan iedereen die werkt met jongeren. In het advies staan vijf eenvoudige uitgangspunten waarmee hulp aan jongeren niet alleen beter aansluit, maar waarmee direct ook doelen van de transformatie worden behaald. De eigen kracht van jongeren wordt versterkt, het netwerk wordt betrokken en oplossingen komen meer vanuit de leefwereld.

Bij de uitgangspunten maakte illustrator Mensah van de Wal vijf tekeningen. Tijdens het vierjarig jubileum van het Jeugdplatform op 22 november 2018 werden kaarten met de uitgangspunten en illustratie uitgedeeld.

Nieuwsgierig naar het complete advies? Vraag een exemplaar aan via info@kringwijs.nl of info@jeugdplatformamsterdam.nl.