Wijkagent overbelast*, buurtbewoner aan zet.

Amsterdam, eindelijk was het gelukt om een locatie te regelen waarin de jongeren uit de buurt bij elkaar kunnen komen. Twee keer per week van 18 tot 22 uur. De jongeren popelen al voordat het tijd is. Ruim van te voren vinden ze elkaar om er samen naar toe te lopen. Maar dat blijkt niet een goed idee. Jongeren die bij elkaar zijn, lopen het risico op een bon. En ja, ook nu wordt er een op de bon geslingerd. Feitcode 120B. Omschrijving strafbaar feit: op een openbare plaats zich ophouden op een wijze die voor andere gebruikers of omwonenden onnodig overlast of hinder veroorzaakt (APV Amsterdam).

Dit is geen unieke ervaring. Zoals een jongere uit een andere wijk zei: “Ik mag niet in het winkelcentrum zijn, ik mag niet bij de bibliotheek zijn, ik mag niet in het park zijn. Kunt u me vertellen waar ik heen moet als ik hier zo naar buiten ga?”

Wijkagenten staan hier gelukkig anders in en zullen niet zo snel een boete uitdelen. Of zoals een van hen zei: “Ik vind niet dat ik boete kan uitdelen voor rondhangen. Die jongeren wonen hier, natuurlijk mogen ze ook op straat zijn”. Maar we hebben ondertussen ook een meldsysteem dat anders aanspoort. Wijken waar veel overlastmeldingen zijn, kleuren rood en bij elke melding wordt er met meer vertoon gereageerd. Ook als er niets aan de hand blijkt. Meldingen die drie politie-auto’s opleveren zijn geen uitzondering. De jongeren voelen zich opgejaagd en bij voorbaat veroordeeld tot crimineel.

Ouderen in de wijk kiezen verschillend. De een belt de politie over overlast, de ander vraagt vriendelijk of het wat zachter kan. De jongeren lijken een spiegel te zijn: ga je met ons in gesprek dan waarderen we dat. Stuur je chagrijnig de politie op ons af, dan reageren we even chagrijnig. De ene buurtbewoner is bang, de ander groet de jongeren en wordt geholpen met het dragen van de boodschappen.

De angst voor een groep jongeren is begrijpelijk, maar niet onze beste raadgever. Jongeren zoeken ook hun weg naar geluk. Laten we dat beseffen en vanuit daar bouwen aan onderling begrip en ruimte voor ieder. Als dat voor jou alleen een te grote opgave is, zoek medestanders, bouw aan een basis voor onderling gesprek. Alles beter dan het over de heg gooien bij de politie en van hen verwachten dat zij ons in harmonie kunnen laten samenleven.

* https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/01/wijkagenten-zijn-te-overbelast-om-wijkproblemen-aan-te-pakken-a4010421

 

Photograph ©/cca Susan Jane Golding