Durven vragen, Amsterdamse ouders over opvoeden

Durven vragen, Amsterdamse ouders over opvoeden

Onlangs verscheen het boek ‘Durven vragen, Amsterdamse ouders over opvoeden’.

Hoe voeden andere ouders op? Wat doen vaders of moeders bij mij in de straat, buurt of stad? Welke keuzes maken ze en wie betrekken ze erbij? Hoe pakken mijn vrienden en familie het aan als er problemen met hun kinderen zijn? Zouden ze het gek vinden als ik hen om raad vraag? Het zijn vragen die ouders vooral bezighouden op momenten dat ze zelf ergens mee zitten. Toch vindt vrijwel iedereen het ingewikkeld om opvoedvragen en onzekerheden met anderen te bespreken. We doen het liever zelf, tenzij de zorgen echt groot worden. Dan durven we eerder over onze schaamte en angst heen te stappen.

Met een voorwoord van Simone Kukenheim, wethouder Amsterdam (Zorg, Jeugdzorg, Beroepsonderwijs en Sport).

Bestel een exemplaar bij de uitgever Uitgeverij Anderszins of in uw lokale boekhandel.

Fragment uit hoofdstuk 2: ‘Wil je met me meedenken?’ – om hulp of steun vragen (pdf)

Het familiegroepsplan, weet jij er al van?

Het familiegroepsplan, weet jij er al van?

Sinds 2015 hebben ouders en jeugdigen recht op het maken van een eigen hulpplan, samen met familie en andere bekenden, voor hulpverleners dat doen. Zo’n plan bevat vaak een combinatie van eigen oplossingen en oplossingen in samenwerking met hulpverleners. Doordat meer mensen meedenken, is het draagvlak groot en is er veelal meer steun bij de uitvoering.

Het familiegroepsplan is er dus al enkele jaren, maar veel ouders en jeugdigen die te maken krijgen met jeugdhulp of jeugdbescherming kennen de mogelijkheid niet. Ook is niet altijd helder wat het nou echt inhoudt en wat de voordelen zijn.

Kringwijs geeft voorlichting en informatie over het familiegroepsplan aan ouders, leerkrachten en anderen die met kinderen en jongeren werken. Ook ondersteunt de organisatie ambtenaren, hulpverleners en andere professionals in het sociaal domein in het implementeren van het familiegroepsplan in de dagelijkse praktijk.

Speciaal voor ouders is er een folder ontwikkeld met informatie over en mogelijkheden van het familiegroepsplan: Folder familiegroepsplan.

Samenleefspel

Het Samenleefspel van Kringwijs is het spel met de meeste winnaars. Ieder antwoord is namelijk goed!

Het Samenleefspel bevat vragen over alledaagse situaties met andere mensen die een beetje ongemakkelijk kunnen zijn. Situaties waarin je vaak heel anders reageert, dan je eigenlijk zou willen. Ontdek met elkaar hoe het ook anders kan.

Er is een Samenleefspel voor volwassenen (papieren versie, €20,-) en een versie voor basisschoolleerlingen (versie voor het digi-bord voor groep 3 t/m 8). Wilt u meer informatie of een exemplaar bestellen: stuur een mail naar info@kringwijs.nl en vraag naar het Samenleefspel.

Samenleven is een kunst, hoe geef jij daar vorm aan?

 

 

Wet verplichte GGZ (Wvggz)

De Wet verplichte ggz wil er aan bijdragen dat dwang alleen wordt ingezet als andere opties ontbreken. In de ggz is in opdracht van VWS geëxperimenteerd met Eigen Kracht-conferenties, een aanpak waarin de hoofdpersoon met familie en bekenden tot een eigen plan komt. Dit experiment en de vele positieve ervaringen met een eigen plan in andere dwang-situaties hebben geleid tot invoering van het recht op een eigen plan in Jeugdwet, Wmo en nu dus ook in de Wvggz.

De Wet verplichte ggz biedt in artikel 5:5 een mogelijkheid om verplichte zorg te voorkomen, te weten de mogelijkheid voor de hoofdpersoon om met naasten een eigen plan van aanpak op te stellen. Met dit artikel grijpt de Wvggz de kans aan om van het dreigend ingrijpen te komen tot een structurele oplossing. Om daadwerkelijk iets met deze kans te doen, is er nog wel wat nodig. Hoofdpersoon, familie en omgeving moeten ten eerste worden geïnformeerd over dit recht. Bovendien is het belangrijk hen handreikingen te bieden om dit recht in praktijk te brengen: hoe kom je tot zo’n plan. Daarbij zou ook onafhankelijke ondersteuning kunnen worden ingezet, denk aan de Eigen Kracht-conferenties of begeleiding om te komen tot een crisiskaart.

Kringwijs heeft veel ervaring met voorlichting, het bieden van handreikingen en ondersteuningsvormen om te komen tot een eigen plan met familie/bekenden en met de ggz. Wilt u meer weten, stuur een mail naar harrolabrujere@kringwijs.nl of bel 06- 535 44 679.